x

הרצאות בשיווק

עולם השיווק הוא אחד מעולמות התוכן העסקיים המרתקים ביותר . השיווק הופך להיות מנוע הצמיחה המרכזי לפירמות בעידן המודרני והגלובאלי.
הרצאות בשיווק מחברות מנהלים ועובדים בכל חתך ארגוני ליצירת מכנה רחב המשותף לכלל העובדים בארגון – שביעות רצון הלקוח.
הרצאות בשיווק תורמות להעלאת הרמה המקצועית של העובדים ומעבירות מסר מאוד ברור למשתתפים כי הארגון רואה בכל אחד ואחת מהם שותף מלא להעצמת הארגון.
ההרצאות מועברות בצורה חוויתית דרך תמונות ,סירטונים ועשרות דוגמאות מפירמות בארץ ובעולם .
הרצאות בשיווק כוללות נושאים כמו : מיתוג ,שירות לקוחות ,שימור לקוחות ,מכירות ,פרסום , שיווק דיגיטלי , רשתות חברתיות , חווית לקוח , המחרה פסיכולוגית ועוד.

 

הרצאות נבחרות: