x

סדנאות

קורסים בשיווק וסדנאות בשיווק לפיתוח מנהלים ועובדים בעולם העסקי הם אחד מהכלים המשמעותיים להשבחה והעשרת הידע המקצועי של העובדים.
מיגוון הסדנאות בשיווק מגיע מעולמות התוכן השונים של העולם העסקי כמו : בניית חזון , גיבוש אסטרטגיה עסקית לארגון , ניתוח הסביבה העסקית , גיבוש אסטרטגיית שירות ,הבנת התנהגות הצרכן ועוד .
הקורסים בשיווק והסדנאות בשיווק נתפרים כפתרון בוטיק לארגון כך שעולם הדוגמאות במסגרת הקורס לקוח מהעולם העיסקי של הפירמה.
סדנאות אלה כוללות בתוכן עבודה מעשית ותרגול של המשתתפים על הפירמה עצמה .
צוות המרצים יהיה תמיד מהשורה הראשונה של המרצים בישראל ושלקח חלק פעיל בקריירה העסקית שלו בארגונים מובילים במשק הישראלי .