x

להלן מיקבץ מתוך מאמרים והופעות בתקשורת בנושאי שיווק מכירה ושירות

בית הספר למינהל עסקים של המכללה למינהל בחר בשלומי לחנה כמרצה שיוביל את קורס השיווק המצולם היחידי בארץ קורס מצולם זה מסייע הן לסטודנטים והן לבעלי עסקים בהיכרות עם עולם השיווק המודרני, צפייה נעימה