דוד מול גולית

דוד מול גולית

סקטור העסקים הקטנים והבינוניים בישראל מהווה יותר מ 95% מכלל העסקים במדינה ומועסקים בו 50% מהעובדים . חלק לא קטן מעסקים אלה נאלץ להתמודד בכלים שאינם שיויוניים מול רשתות הענק המציגות יתרון לגודל .

אז מה בכל זאת ניתן לעשות ? כיצד ניתן לנצל דווקא את היתרון לקוטן שיש לבעלי עסקים קטנים ולהביאם  למצב תחרותי הוגן יותר ?

הרצאה זו תדון בנושאים שיווקים כמו :

  1. הגדרת המוצר
  2. הגדרת סל התועלות
  3. הגדרת תחום העיסוק
  4. רכישה קבועה מול נאמנות לקוחות
  5. שביעות רצון לקוחות וגורמי השפעה
  6. השפעת עולם ה New Media  על ציפיות הלקוחות