משירות לחווית לקוח

משירות לחווית לקוח

בסביבה תחרותית ודינאמית המאפיינת את רוב הענפים במשק, הופך תחום השירות וחווית הלקוח למרכיב קריטי באסטרטגיה השיווקית של הארגון.
בעלי עסקים שלא ישכילו לבסס לעצמם תוכנית שירות מוגדרת ימצאו עצמם נשרכים הרחק מאחורי המתחרים.

נושאים עיקריים שבהם אעסוק:
• מהם רגעי האמת בפעילות העסקית
• ממה מושפעת שביעות הרצון של הלקוחות?
• מהו אפקט ה-WOW
• ממה נובעים כשלי השירות העיקריים?
• על חשיבות הטיפול בתלונות לקוח
• מימדי חווית לקוח
• נאמנות ושימור לקוחות
• שירות חוויתי