שפת גוף בעולם העסקי

שפת גוף בעולם העסקי

רקע

מחקרים רבים העוסקים בתקשורת האנושית מראים כי 93% מהשפעת התקשורת מיוחסת לשפת הגוף ורק 7% לתוכן הדברים הנאמר .
מודעות למסרים הבלתי מילולים במהלך אינטראקציה עסקית משפרת בעשרות אחוזים את האפקטיביות שלה.

הסדנא ממחישה את היכולת להעביר מסרים כמו אסרטיביות,אמינות,קירבה,ביטחון עצמי,הקשבה ועוד. כל זאת ללא אף מילה …

מטרות הסדנה :
א) מודעות מוגברת למרכיבי שפת הגוף
ב) שיפור האפקטיביות העסקית

קהלי המטרה בארגונים  :
כל עובד בארגון המתקשר עם גורמים פנימיים או חיצוניים בארגון .

מתודולוגיית למידה :
הסדנא בנויה מתהליך משולב של לימוד חומרים רלוונטים בתחום ותירגולם הלכה למעשה ע”י המשתתפים דרך משחקי תפקיד מעולמות התוכן של המשתתפים. מומלץ מאוד לשלב צילום המשתתפים והקרנתם בטלוויזיה במעגל סגור .

גודל קבוצה :

הלימוד האפקטיבי ביותר נעשה בקבוצות של עד 15 משתתפים

תכני הסדנה  :

1) ההבדלים המרכזיים בין צורות התקשורת המילולית והבלתי מילולית
2) רושם ראשוני ( הופעה חיצונית , צעידה , לחיצת יד , קול וטון דיבור )
3) ניתוח כלי עבודה מרכזיים ( פנים ,ידיים,גוף,רגליים )
4) דגשים בשפת גוף מול קהל גדול
5) אומנות ההקשבה ודגשים רלוונטים
6) על חשיבות המגע גופני
7) צורת ישיבה על ריהוט המשרד
8) שמירת טריטוריה ותפיסת טריטוריה